Μια αραβική παροιμία λέει πως κάθε λέξη πριν την πείτε, θα πρέπει να περνάει μέσα από τρεις πύλες.


Στην αψίδα της πρώτης πύλης θα πρέπει να γράφει: «Είναι αλήθεια;»

Στη δεύτερη αψίδα το εξής ερώτημα: «Είναι αναγκαίο;»

Στην τρίτη θα είναι σκαλισμένο το τελευταίο ερώτημα «Είσαι αγαθός;»

Μια σωστή λέξη μπορεί να ξεπεράσει τα τρία εμπόδια και να φτάσει στον παραλήπτη με τη μικρή ή μεγάλη σημασία του.

Στον σημερινό όμως κόσμο, όπου γίνεται σπατάλη σε περιττές λέξεις, θα χρειαστούν εκατό πόρτες, πολλές από τις οποίες θα παραμένουν σίγουρα κλειστές.

Romano Battaglia (1933-2012) Ιταλός συγγραφέας και δημοσιογράφος
via
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...